Đặc điểm khi thành lập công ty Bình Dương

Hiện có hơn 3,5 triệu công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Vương quốc Anh. Việc thành lập thường được ưu tiên cho một thương nhân duy nhất hoặc cơ cấu hợp tác chung vì một hoặc nhiều lý do sau:

1Bắt đầu thật nhanh chóng và dễ dàng

Bây giờ rất dễ dàng để thành lập công ty Bình Dương và tất cả đều có thể được thực hiện trực tuyến. Đã qua lâu rồi những ngày chờ đợi hàng tuần để Công ty xử lý thủ tục giấy tờ: giờ đây bạn có thể thành lập công ty Bình Dương chỉ trong vài giờ. Hơn nữa, chi phí hợp nhất là một khoản chi phí được phép đối với thuế doanh nghiệp.

Đạo luật Công ty 2006, có hiệu lực hoàn toàn từ ngày 1 tháng 10 năm 2009, đã thực hiện một số thay đổi để việc thành lập công ty Bình Dương trở nên dễ dàng hơn. Trong nhiệm vụ thúc đẩy doanh nghiệp đang diễn ra, chính phủ tiếp tục xem xét các cách thức để tạo cho các công ty đang hoạt động tốt quyền tự do kinh doanh thay vì các thủ tục hành chính.

2Công ty có một danh tính pháp lý riêng biệt

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân riêng. Vì vậy, các bên thứ ba ký hợp đồng với ‘công ty’ chứ không phải các giám đốc và cổ đông cá nhân . Điều này có nghĩa là các công ty tồn tại sau cái chết của chủ sở hữu và các giám đốc và cổ đông liên quan đến công ty có thể thay đổi theo thời gian. Sự tồn tại của một công ty sẽ chỉ chấm dứt nếu nó chính thức bị giải thể , thanh lý hoặc theo lệnh khác của tòa án hoặc Cơ quan đăng ký thành lập công ty Bình Dương . Trong số các lợi ích khác, điều này có thể cung cấp sự an toàn hơn cho nhân viên so với các cấu trúc kinh doanh khác.

Thông tin về trang chủ : Dịch vụ thành lập doanh nghiệp bình dương

Trách nhiệm của chủ sở hữu là hữu hạn

Các cổ đông thành lập công ty Bình Dương có trách nhiệm hữu hạn hoặc giới hạn đối với các khoản nợ của doanh nghiệp. Mức độ trách nhiệm của họ là số tiền đã thanh toán cho cổ phiếu của họ cộng với số tiền chưa thanh toán đối với bất kỳ cổ phiếu nào được thanh toán bằng 0 hoặc một phần. Trong thực tế, nó thường chỉ là số tiền được trả cho cổ phiếu cộng với bất kỳ khoản vay tín chấp nào được thực hiện cho công ty.

Giới hạn này đối với trách nhiệm của các cổ đông trái ngược với tình hình đối với các công ty hợp danh và thương nhân duy nhất, nơi có khả năng chịu trách nhiệm cá nhân vô hạn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *