Kinh nghiệm để thuê nhà thầu xây dựng của bạn

Khi bạn đang lên kế hoạch cho một dự án tu sửa nhà, tổng thầu xây dựng sẽ là một phần không thể thiếu trong toàn bộ quy trình. Nhà thầu xây dựng là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ dự án, điều phối tất cả nhân công, nhà thầu và vật tư.

Nhà thầu xây dựng nhà là gì?

Bạn có thể giao phần lớn các công việc đau đầu liên quan đến dự án tu sửa nhà cho nhà thầu xây dựng nhà của bạn. Chuyên gia này lập kế hoạch cho một dự án và thuê và điều phối các nhà thầu phụ cung cấp các dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như điện, hệ thống ống nước, sàn, tủ, sơn và hoàn thiện công việc. Một số nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện các dịch vụ khác nhau thay vì thuê các nhà thầu phụ.

Thông tin về trang chủ :  giấy phép xây dựng

Bắt đầu bằng việc phỏng vấn các nhà thầu xây dựng

Có một nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp và có kinh nghiệm lãnh đạo dự án tu sửa nhà của bạn sẽ là yếu tố quan trọng cho sự thành công chung của liên doanh. Phỏng vấn ít nhất hai hoặc ba tổng thầu để khám phá các lựa chọn của bạn.

Tiến hành phỏng vấn tại nhà của bạn để các nhà thầu có thể xem khu vực dự án. Khi bạn giải thích và mô tả mong muốn của mình, nhà thầu thắng cuộc sẽ thể hiện chuyên môn và hiểu biết về toàn bộ phạm vi của dự án. Đặt các câu hỏi cụ thể về tiến độ hoàn thành, vật liệu xây dựng, nhà thầu phụ cần thiết, giấy phép xây dựng và hơn thế nữa. Mọi chuyên gia mà bạn gặp phải theo dõi cuộc họp của bạn với một giá thầu toàn diện bao gồm tất cả các khoản phí và lệ phí liên quan đến dự án.

Nhận tài liệu tham khảo

Hỏi các nhà thầu xây dựng tiềm năng để biết hai hoặc ba tài liệu tham khảo là khách hàng trước đây mà nhà thầu đã cung cấp dịch vụ. Với thông tin liên hệ, bạn có thể liên hệ với những khách hàng cũ này để hỏi về kinh nghiệm của họ với nhà thầu. Tìm hiểu về mức độ hài lòng chung của khách hàng đối với các dịch vụ, liệu dự án có kết thúc đúng tiến độ hay không, có phát sinh chi phí vượt mức hay không và các nhà thầu phụ hoạt động tốt như thế nào.

Liên hệ trang chủ : https://xaydungquangphuc.com/

Bảo hiểm và Giấy phép

Nhà thầu xây dựng của bạn cần phải thực hiện bảo hiểm trách nhiệm chung và bảo hiểm bồi thường cho người lao động để bảo hiểm các tai nạn dẫn đến thương tích và thiệt hại tài sản. Nhận bằng chứng về bảo hiểm trước khi thuê một nhà thầu xây dựng. Đừng bao giờ cho rằng một nhà thầu có bảo hiểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *